Saturday, January 30, 2021

FIX LAG FF - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 V17 PHIÊN BẢN 2.56.7 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU

 FIX LAG FF - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 V17 PHIÊN BẢN 2.56.7 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU
Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + XÓA CỎ, TRỜI TỐI. VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU...V V

LINK TẢI FILE DATA FIXLAG BẢN YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIXLAG NGƯỜI HỒNG : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: