Sunday, January 31, 2021

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 V18 PHIÊN BẢN 2.56.7 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU MÁY RAM YẾU ĐỀU CHƠI ĐƯỢC NHÉ

  HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 V18 PHIÊN BẢN 2.56.7 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU MÁY RAM YẾU ĐỀU CHƠI ĐƯỢC NHÉ 
Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + XÓA CỎ, TRỜI TỐI. VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ XÓA TÓC ,XÓA DẦY RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG BẢN TB : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA CÀI THÊM XÓA TÓC XÓA DẦY ; TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM FPS CAO ; TẢI VỀ

LINK TẢI OBB NGƯỜI HỒNG ; TẢI VỀ 

LINK TẢI OBB NGƯỜI TB ; TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: