Friday, January 29, 2021

FIX LAG FF - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 V16 PHIÊN BẢN 2.56.7 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU

 FIX LAG FF - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OB25 V16 PHIÊN BẢN 2.56.7 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU


Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + XÓA CỎ, TRỜI TỐI.

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG : TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: