Friday, February 5, 2021

HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FRE THƯỜNG OBB 26 PHIÊN BẢN 1.59.4 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN

 HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FRE THƯỜNG OBB 26 PHIÊN BẢN 1.59.4 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN 
Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC

+ UPDATE FULL MỚI

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

LINK TẢI FILE DATA FULL BẢN TB : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FULL BẢN YẾU :  TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FULL BẢN CỰC YẾU : TẢI VỀ  

LINK TẢI FILE OBB FIX LAG : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: