Saturday, February 6, 2021

HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OBB 26 PHIÊN BẢN 1.59.4 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN

 HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OBB 26 PHIÊN BẢN 1.59.4 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN 


Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC

+ UPDATE FULL MỚI NHẤT, GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ, OBB FIX LAG

LINK TẢI FILE DATA FULL BẢN CỰC YẾU ; TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM FILE PHÔNG CHỮ BÌNH THƯỜNG :  TẢI VỀ 

LINK TẢI DATA CÀI THÊM FPS CAO :  TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG :  TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: