Saturday, March 20, 2021

FIX LAG FREE FIRE_ FIX LAG OBB FIX LAG DATA MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, MÁY SIÊU YẾU, SAU CẬP NHẬT

FIX LAG FREE FIRE_ FIX LAG OBB FIX LAG DATA MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, MÁY SIÊU YẾU, SAU CẬP NHẬT

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.59.9

- FLFF MAX 2.59.9 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 18/03/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.59.9 - FFLFF 1.59.9 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.59.9 - FFLFF 1.59.9 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.59.9 - FFLFF 1.59.9 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. 


CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

LINK DATA FULLL

TẢI FILE DATA BẢN TRUNG BÌNH :  TẢI VỀ

TẢI FILE DATA BẢN YẾU : TẢI VỀ  

TẢI FILE DATA BẢN CỰC YẾU : TẢI VỀ

LINK DATACÀI THÊM 

TẢI FILE DATA XÓA TÓC , XÓA GIẦY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA PHÔNG CHỮ BÌNH THƯỜNG : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA FPS CAO : TẢI VỀ

LINK OBB FILAG 

TẢI OBB FIX LAG 2019114221 64bit : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG 2019114135 64bit : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG 2019114188 32bit : TẢI VỀ

TẢI OBB FIX LAG 2019114132 32bit : TẢI VỀ

Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: