Friday, August 13, 2021

OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN ĐÁ, XUYÊN CÂY, MỚI NHẤT FREE FIRE OB29 BẢN 2.64.4 VÀ 1.64.4

 OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN ĐÁ, XUYÊN CÂY, MỚI NHẤT FREE FIRE OB29 BẢN 2.64.4 VÀ 1.64.4
- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN HACK FREE FRIE 1.64.4

- FLFF MAX 2.64.4 FF THƯỜNG 1.64.4 MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 11/08/2021.

 - FILE OBB HACK  ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.4 FFLFF 1.64.4 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.64.4 FFLFF 1.64.4 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.64.4 FFLFF 1.64.4 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG , XUYÊN BOM KEO

+ OBB ĐI XUYÊN ĐÁ

FF MAX FF THƯỜNGTẢI NHANH TẤT CẢ CÁC FILE 


 

LINK TẢI DATA MAX

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀTẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

LINK TẢI DATA THƯỜNG 

TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐỘN THỔ: TẢI VỀ

LINK TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ FF THƯỜNG 

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT TÊN OBB 2019114496:  TẢI VỀ

TẢI OBB XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI OBB ĐI XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114495: TẢI VỀ

TẢI  OBB ĐI XUYÊN ĐÁ CÓ NHÀ  64BIT VỚI TÊN OBB 2019114496: TẢI VỀLINK  TẢI OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ FF MAX 

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB 2019112288: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 64 BÍT OBB 2019112289: TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB 2019112288:  TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ  64 BÍT OBB 2019114489 : TẢI VỀ

TẢI  OBB FF MAX  ĐI XUYÊN TƯỜNG CÓ NHÀ 32 BÍT OBB  2019114488 : TẢI VỀ
LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

4 comments: