Thursday, May 12, 2022

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB33 1.81.9 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, FULL MINECRAFT V9 UPDATE

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB33 1.81.9 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, FULL MINECRAFT V9 


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE OB33 1.81.9

- FLFF THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 11/5/2022.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF THƯỜNG 1.81.9 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF THƯỜNG 1.81.9 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF THƯỜNG VÀ 1.81.9 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN VÀ RẤT NHIỀU FILE CÀI THÊM KHÁC ...

FF THƯỜNGMỞ ĐỂ TẢI NHANH TẤT CẢ FILE


 LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM
TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ
TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA  AUTO HEADSHOT : TẢI VỀTẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA ANTENNA THÍNH TÍM: TẢI VỀ

TẢI VỀ DATA ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA  ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ANTENNA TAY + ĐẦU TO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA TAY + ĐẦU TO: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA TAY: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME : TẢI VỀTẢI FILE DATA  XÓA BO TỬ CHIẾN + XÓA NGỘ KHÔNG  : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN BOM KEO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  NGỘ KHÔNG BAY + XUYÊN BOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + BOM KEO MINI: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO + ĐẦU TO: TẢI VỀ
TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU NÂNG CAO NHÂN VẬT LÊN GIÚP BẮN XUYÊN THÙNG, TƯỜNG, BOM KEO VV..: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA  DI CHUYỂN LÀ BAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + BOM KEO CHÒI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ĐẠN MA THUẬT -  MAGIC BULLET: TẢI VỀ


TẢI FILE DATA  TÌM XU, MÁU, KEO, SÚNG SẠC: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  GHIM TÂM MISHA: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM M82B, ĐẠN TỈA: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA HOẠT ẢNH: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB FIX LAG 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019115089TẢI VỀ
  

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019115088: TẢI VỀ 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG ESP NAME OBB 2019115089: TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG ESP NAME OBB 2019115088: TẢI VỀ 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI TỐI NHÌN XUYÊN TƯỜNG ESP NAME OBB 2019115089: TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI TỐI NHÌN XUYÊN TƯỜNG ESP NAME OBB 2019115088: TẢI VỀ 

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI TỐI MAGICBULLET  ESP NAME OBB 2019115089: TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI TỐI MAGICBULLET ESP NAME OBB 2019115088: TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ


Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: