Friday, April 15, 2022

FIX LAG FREE FIRE MAX 2.80.6 MỚI NHẤT OB33 CHO MÁY YẾU, FULL MINECRAFT V6 UPDATE

FIX LAG FREE FIRE MAX 2.80.6 MỚI NHẤT OB33 CHO MÁY YẾU, FULL MINECRAFT V6- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE OB33 2.80.6

- FLFF MAX 2.80.6 MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 15/4/2022.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.80.6 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.80.6 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.80.6 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1BG TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG , XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAXMỞ ĐỂ TẢI NHANH TẤT CẢ FILE


 


LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀTẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA:  TẢI VỀTẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀTẢI FILE DATA  AUTO HEADSHOT : TẢI VỀ 


TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ĐẦU TO: TẢI VỀTẢI FILE DATA  ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA  ANTENNA TAY + ĐẦU TO: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA TAY + ĐẦU TO: TẢI VỀ TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + CHƠI CÙNG DATA HỖ TRỢ BẮN SAU NHÂN VẬT NỮ: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + VỊ TRÍ CỔ + ANTENNA TAY: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU NÂNG CAO NHÂN VẬT LÊN GIÚP BẮN XUYÊN THÙNG, TƯỜNG, BOM KEO vv... : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN BOM KEO: TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE XÓA DATA MINI MAP GỐC: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + BOM KEO MINI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGE: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + BOM KEO CHÒI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU, CHIP NÂNG CẤP, BOM KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + NGỘ KHÔNG BAY + TÌM XU, MÁU, KEO, KATANA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN: TẢI VỀ TẢI FILE DATA TÌM XU, KEO, CHIP NÂNG CẤP + XÓA HOẠT ẢNH, XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU, MÁU, KEO, KAR98 NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM K98 NÂNG CẤP , ĐẠN TỈA: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEO, VSS NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU, MÁU, KEO, CHIP NÂNG CẤP: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM XU, MÁU, KEO, SÚNG SẠC: TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG + ESP NAME 


TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112650 : TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112649 : TẢI VỀ 

TẢI OBB  FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI TỐI OBB 2019112650 : TẢI VỀ

TẢI OBB  FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI TỐI OBB 2019112649 : TẢI VỀ

TẢI OBB  FF MAX MÁY 64 BÍT CÓ ĐỒ TRỜI TỐI KHÔNG ESP NAME OBB 2019112650 : TẢI VỀ

TẢI OBB  FF MAX MÁY 32 BÍT CÓ ĐỒ TRỜI TỐI KHÔNG ESP NAME OBB 2019112649 : TẢI VỀ 

TẢI OBB  FF MAX MÁY 64 BÍT CÓ ĐỒ TRỜI TỐI CÓ ESP NAME OBB 2019112650 : TẢI VỀ

TẢI OBB  FF MAX MÁY 32 BÍT CÓ ĐỒ TRỜI TỐI CÓ ESP NAME OBB 2019112649 : TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ


Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: