Friday, December 3, 2021

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB31 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT MINECRAFT SAU CẬP NHẬT V3

FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB31 MỚI NHẤT CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT MINECRAFT SAU CẬP NHẬT V3


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.68.4

- FLFF THƯỜNG MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 3/12/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF THƯỜNG 1.68.4 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF THƯỜNG 1.68.4 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF THƯỜNG VÀ 1.68.4 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 1GB TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN VÀ RẤT NHIỀU FILE CÀI THÊM KHÁC ...

FF THƯỜNG

MỞ ĐỂ TẢI NHANH TẤT CẢ FILE


 
LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM
TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ
TẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA VAI: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA ANTENNA: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ
TẢI FILE DATA  AUTO HEADSHOT : TẢI VỀ

TẢI FLIE DATA ESP NAME + BOM KEO CHÒI: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA PHÔNG CHỮ GỐC: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾN: TẢI VỀ


LINK TẢI OBB FIX LAG 


TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB ĐANG 2019114772: TẢI VỀ

TÂI OBB FF THƯỜNG MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB ĐANG 2019114771TẢI VỀ

LINK  TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ  TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB ĐANG CẬP NNHẬT....

TẢI FILE OBB WALL HACK FF KHÔNG NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB ĐANG CẬP NNHẬT....

TẢI FILE OBB WALL HACK FF CÓ NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB ĐANG CẬP NNHẬT....

TẢI FILE OBB WALL HACK FF CÓ NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB ĐANG CẬP NNHẬT....


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: