Sunday, October 3, 2021

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB30 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT V7

FIX LAG FREE FIRE MAX MỚI NHẤT OB30 CHO MÁY YẾU, SIÊU MƯỢT FULL MINECRAFT V7


- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FRIE 1.65.3

- FLFF MAX 2.65.3 MỚI NHẤT CẬP NHẬT NGÀY 30/09/2021.

 - FILE DATA FIX LAG FULL: ĐẶC BIỆT; KHÔNG BAO GIỜ KHÓA ACC NÊN AE CỨ YÊN TÂM SỬ DUNG BẢN FIX LAG NÀY NHÉ. 

+ FILE FLFF MAX 2.65.3 FFLFF 1.65.3 TB: GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH.

 + FILE FLFF MAX 2.65.3 FFLFF 1.65.3 YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 

+ FILE FLFF MAX 2.65.3 FFLFF 1.65.3 CỰC YẾU:  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. CHỨC NĂNG :

+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: 

+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP 

+ TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT 

+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC 

+ UPDATE FULL MỚI 

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

+ THÊM FILE ĐỘN THỔ

+ OBB ĐI XUYÊN TƯỜNG , XUYÊN BOM KEO

+ DATA TÌM VP SỰ KIỆN

FF MAX

MỞ ĐỂ TẢI NHANH TẤT CẢ FILE


 
LINK TẢI FILE DATA FULL

TẢI FILE FIX LAG TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG CỰC YẾU : TẢI VỀ

TẢI FILE FIX LAG SIÊU YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI DATA CÀI THÊM

TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀTẢI FILE DATA ANTENNA ĐẦU : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA 5 TIA : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH XANH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ANTENNA THÍNH VÀNG: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + ĐI XUYÊN BOOM KEO+XÓA BO TỬ CHIẾN : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNA : TẢI VỀ


TẢI FILE DATA ESP NAME : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XUYÊN KEO: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + BOOM KEO CHÒI: TẢI VỀTẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM ĐỒ 3+ ĐỒ NÂNG CẤP+ BOOM KEO : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + ĐỘN THỔ: TẢI VỀ 

TẢI FILE DATA HEADSHOT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA NGẮM, GÓC NHÌN THỨ NHẤT: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + XÓA HOẠT ẢNH: TẢI VỀ

TẢI FILE DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + KAR98 NÂNG CẤP : TẢI VỀ TẢI FILE DATA ESP NAME + KAR98 NÂNG CẤP (MÀU THÍNH VÀNG) + ĐẠN TỈA (MÀU THÍNH XANH) + BOOM KEO (MÀU TẤM THẺ TÍM) + XU HỒI SINH (MÀU TẤM THẺ ĐỎ) + MÁU (MÀU TẤM THẺ XANH): TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM AWM NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM FAMAS NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM M14 NÂNG CẤP : TẢI VỀ

TẢI FILE DATA ESP NAME + TÌM M82B + ĐẠN TỈA : TẢI VỀLINK TẢI OBB FIX LAG TẢI OBB FF MAX MÁY 64 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112362TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX MÁY 32 BÍT TRỜI SÁNG OBB 2019112361: TẢI VỀ


LINK  TẢI OBB WALL HACK ĐI XUYÊN TƯỜNG XUYÊN ĐÁ 


TẢI OBB FF MAX WALL HACK KHÔNG NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361: TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX WALL HACK KHÔNG NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362: TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX WALL HACK CÓ NHÀ 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361: TẢI VỀ

TẢI OBB FF MAX WALL HACK CÓ NHÀ 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362: TẢI VỀ


LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: