Sunday, July 11, 2021

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 19 - MÁP GIẢM LAG KHÔNG GIẬT LAG FPS CAO MỚI GIẢM ĐỒ HỌA 99%

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 19 - MÁP GIẢM LAG KHÔNG GIẬT LAG FPS CAO MỚI GIẢM ĐỒ HỌA 99%Đặc biệt :  MOD MAP LIÊN QUÂN MÙA 19 GIÚP LÀM CHO MAP ĐẸP HƠN , GIẢM NHẸ DUNG LƯỢNG CỦA MAP TĂNG ĐỘ MƯỢT MÀ KHI CHƠI KHÔNG BỊ GIẬT LAG  , MOD HIỆU ỨNG ,MOD TRANG PHỤC BẬC SSS .VV...Thông tin: MOD MAP LÀM  TĂNG ĐỘ NHẠY KHI TUNG CHIÊU GIẢM LAG CHO MÁY YẾU
Dung lượng: 190.0MB

Chức năng: 
- UPDATE FILE DATA  MOD MAP MỚI CỦA MÙA 19 NHẰM ĐEM LẠI CHO AE CÓ ĐƯỢC MỘT TRẢI NHIỆM GAME MUỌT MÀ HƠIN , KHÁC LẠ VÀ THÚ VỊ HƠN SO VỚI AE NÀO MÀ CHƯA BIẾT ĐẾN MOD 

+  MOD MAP NÀY GIÚP CHO AE GIẢM LAG HƠN KHI COMBAT

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND

+ MOD CÓ HIỆU ỨNG -ỔN ĐỊNH FPS

+ GIẢM GIẬT LAG MAP ĐẸO HƠN MAP CHÍNH
TẢI NHANH FIX MOD MAP LIÊN QUÂN


 LINK TẢI ỨNG DỤNG ZArchiver : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE  : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: