Monday, February 15, 2021

HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB26 PHIÊN BẢN 1.59.6 MỚI NHẤT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN

  HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG OB26 PHIÊN BẢN 1.59.6 MỚI NHẤT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN 
Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC

+ UPDATE FULL MỚI

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ

LINHK TẢI FILE DATA BẢN TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA BẢN YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA BẢN CỰC YẾU : TẢI VỀ

DATACÀI THÊM
LINK TẢI FILE DATA XÓA TÓC , XÓA GIẦY : TẢI VỀ

LINHK TẢI FILE DATA PHÔNG CHỮ BÌNH THƯỜNG : TẢI VỀ

OBB FILAG

LINK TẢI OBB FIX LAG 2019114221 64bit : TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG 2019114135 64bit : TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG 2019114188 32bit : TẢI VỀ

LINK TẢI OBB FIX LAG 2019114132 32bit : TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: