Saturday, February 27, 2021

HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 2.59.7 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN

   HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 2.59.7 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN 
Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT
+ VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU
+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC
+ UPDATE FULL MỚI
+ XÓA TÓC, XÓA GIẦY
+ FILE FLFF MAX 2.59.7  GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG DATA GAME; XÓA VĨNH VIỄN ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO, GIẢM PHÔNG CHỮ, GIẢM NỀN MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI, XÓA HÀNH ĐỘNG VÀ ICON THỪA, XÓA HÌNH TẢI TRẬN, XÓA 1 SỐ ÂM THANH. 
+ FILE FLFF MAX 2.59.7  CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN TRUNG BÌNH THÊM GIẢM MINI MAP 3 MAP, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA ÂM THANH NHÂN VẬT. 
+ FILE FLFF MAX 2.59.7  CỰC YẾ CÁC CHỨC NĂNG GIỐNG NHƯ BẢN YẾU THÊM XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA MỘT SỐ MỤC LIÊN QUAN TỚI THƯỜNG HÀNG NGÀY, THẺ VÔ CỰC VÀ CHẾ ĐỘ CHƠI. 
+ FILE FLFF MAX 2.59.7  SIÊU YẾU XÓA HẾT TẤT CẢ NHỮNG THỨ CÓ THỂ XÓA. 
+ FILE FLFF MAX 2.59.7  CÓ TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHIÊN BẢN CỰC YẾU NHƯNG MẶC ĐƯỢC ĐỒ.
DATA FULL
LINK TẢI FILE DATA FIX LAG TB : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG YẾU : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG CỰC YẾU: TẢI VỀ

DATA CÀI THÊM
LINK TẢI FILE XÓA TÓC XÓA GIẦY : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE CHỮ BÌNH THƯỜNG : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ
OBB FIX LAG

LINK TẢI OBB 2019112126 MAX : TẢI VỀ

LINK TẢI OBB 2019112150 MAX : TẢI VỀ

Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: