Tuesday, February 9, 2021

HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OBB 26 PHIÊN BẢN 2.59.6 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN

  HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OBB 26 PHIÊN BẢN 2.59.6 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN 
Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC

+ UPDATE FULL MỚI

+ XÓA TÓC, XÓA GIẦY 

DATA FULL

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG TRUNG BÌNH :  TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG YẾU :  TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG CỰC YẾU :  TẢI VỀ 

DATA CÀI THÊM 

LINK TẢI FILE XÓA TÓC XÓA GIẦY :  TẢI VỀ

LINK TẢI FILE PHÔNG CHỮ BÌNH THƯỜNG :  TẢI VỀ 

LINK TẢI FILE FPS CAO : TẢI VỀ

OBB FIX LAG 

LINK TẢI OBB FIX LAG :  TẢI VỀ
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: