Sunday, February 7, 2021

HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OBB 26 PHIÊN BẢN 2.59.4 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN

 HƯỠNG DẪN FIX LAG FREE FIRE MAX OBB 26 PHIÊN BẢN 2.59.4 MỚI NHÂT CHO AE MÁY YẾU CHIẾN GAME MƯỢT MÀ HƠN Chức năng:
+ FILE FIX LAG OBB FREE FIRE:
+ GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + VÀO TRẬN NHANH ,GIẢM LAG CHO MÁY YẾU

+ SỬA LỖI VĂNG GAME, RAM TỪ 512 TRỞ LÊN ĐỀU CHIẾN ĐƯỢC

+ UPDATE FULL MỚI NHẤT, GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG

+ TRỜI TỐI, XÓA CỎ, OBB FIX LAG

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG BẢN TRUNG BÌNH : TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FX LAG BẢN YẾU :  TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA FIX LAG BẢN CỰC YẾU :  TẢI VỀ

LINK TẢI FILE DATA CÀI THÊM PHÔNG CHỮ BÌNH THƯỜNG :  TẢI VỀ

LINK TẢI OBB :  TẢI VỀ


Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: